Egzamin na kartę rowerową

W klasie IV uczniowie poznali podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i w czerwcu przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. W egzaminie mogli uczestniczyć uczniowie, którzy ukończyli 10 lat. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej:

Egzamin teoretyczny przeprowadzany był w formie testu jednokrotnego wyboru. Egzamin obejmował sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych oraz zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Egzamin praktyczny polegał na sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze, takich jak: jazda rowerem na wprost, zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca, skręcanie w lewo (prawo) z wyciągniętą ręką,slalom, zatrzymanie się w oznaczonym miejscu,

Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową stali się pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego.

Gratulujemy czwartoklasistom!