Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w internecie.

W miesiącach marzec-kwiecień podjęte zostały działania w ramach uczestnictwa w programie Urzędu Marszałka województwa dolnośląskiego „BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”
➡ Głównym celem tych działań było inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu naszych uczniów do zasobów Internetowych, a w szczególności: zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu w szkole i w domu oraz promowanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem i Internetem podczas zajęć (szczególnie ważne podczas zdalnego nauczania ).

➡ Celem programu jest również uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w kontroli sposobu korzystania z internetu zarówno ich jak i ich dzieci.
➡ Jednym z celów było również wyposażenie młodszych dzieci w umiejętność wzywania służb ratunkowych oraz tego jak ważne są te służby dla naszego bezpieczeństwa.
Każdej klasie przydzielono tematykę działań zgodnie z harmonogramem.
W realizacji projektu brali udział wychowawcy, nauczyciele informatyki, plastyki i techniki( w klasach IV-VIII) i wychowawcy klas I-III.
W ramach projektu przeprowadzono we wszystkich klasach lekcje wychowawcze na temat bezpieczeństwa w sieci.
W klasach I-III na zajęciach lekcyjnych zajęto się edukacją na rzecz bezpieczeństwa w Internecie i pracy z komputerem. Wykorzystywano materiały zawarte na stronach internetowych
Podczas zajęć skupiono się na nauce zasad netykiety, bezpiecznych zachowań w sieci oraz mądrego korzystania z zasobów Internetu.
Na lekcjach informatyki i godzin wychowawczych uczniowie klasy VIII oraz klas VIIa i VII b wraz z wychowawcami szczegółowo omówili temat CYBERPRZEMOCY I UZALEŻNIENIA OD INTERNETU, następnie w wyniku przeprowadzonych lekcji uczniowie wykonali plakaty w programie graficznym na temat cyberprzemocy. Uczniowie obejrzeli filmiki edukacyjne na temat zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii. Młodzież z klas VII-VIII opowiadała również o własnych doświadczeniach związanych z korzystaniem z telefonów, komputerów i Internetu. Na lekcjach wychowawczych uczniowie poszerzali swoją wiedzę na temat zasad dobrego wychowania w Internecie oraz zjawiska uzależnienia od Internetu.
Uczniowie klasy VI szczegółowo zajęli się zagadnieniem OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, jakże ważna podczas nauki zdalnej. Na lekcjach zostali zapoznani z tematyką ochrony swoich danych a następnie zmontowali filmik informacyjny.
W klasie IV I V zostały przydzielone zajęcia o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy przed komputerem. Nie tylko uczniowie zapoznali się informacjami jak prawidłowo korzystać z komputera, tabletu i telefonu, ale również ich rodzice dostali te informacje, aby mogli dawać dobry przykład swoim dzieciom i móc kontrolować czas, sposób siedzenia czy częstotliwość robienia przerw w trakcie nauki zdalnej.
W wyniku wszystkich przeprowadzonych działań uczeń dowiedział się, że:
-Internet wykorzystuje dla rozrywki, nauki i pracy,
-są zasady korzystania z Internetu, zawierania znajomości, publikowania wiadomości o sobie, są konsekwencje publikowania zdjęć i informacji o kolegach,
– istnieją negatywne konsekwencje udostępnienia czegoś publicznie,
-powinien informować dorosłych o sytuacji zagrożenia,
-należy ignorować i nie odpowiadać na wiadomości przesyłane przez nieznane osoby,
-nie podaje się swoich danych, chroni hasła i loginy,
-bardzo ważne jest robienie przerw podczas pracy z komputerem,
-jest możliwość zgłaszania nadużyć administratorom serwisu, a w przypadku przestępstw – o konieczności zgłoszenia tego faktu na Policję.
Szczególnie polecamy filmiki i materiały edukacyjne rodzicom naszych uczniów, którzy również chcieliby poszerzyć swoją wiedzę o bezpieczeństwie w sieci.
https://www.youtube.com/watch?v=dcL1-a_yfNg – film edukacyjny o zjawisku cyberprzemocy.