DolnoA�lA�ski Konkurs Mitologiczny

claritin generic name Pills

Dnia 15.02.2018 r. 7 uczniA?w z klas V- VII wziA�A�o udziaA� w szkolnym etapie DolnoA�lA�skiego Konkursu Mitologicznego. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyA� siA� testem jednokrotnego wyboru sprawdzajA�cym wiedzA� z zakresu mitologii staroA?ytnych GrekA?w i Rzymian, ktA?ry zostaA� przygotowany przez organizatora konkursu, czyli ZespA?A� SzkA?A� UrszulaA�skich we WrocA�awiu.
Lista uczestnikA?w wraz z wynikami:

femcare price

PaweA� Leszczyszyn kl. V 17 p./20
Julian Stachura kl. VI b 17 p./20
Aleksander A?uczak kl. VI a 14 p./20
Jagoda Molska kl. VII 14 p./20
Zuzanna Rybka kl. VII 13 p./20
Weronika KrzyA?anek kl. VI b 10 p./20
Wiktoria KoA�odziej kl. VI a 6 p./20
Prace uczniA?w sprawdziA�a komisja konkursowa w skA�adzie: p. Iwona Mensfeld- RuciA�ska i p. Zenobia Rybka, a wyniki uczniA?w, ktA?rzy przekroczyli 50% prA?g moA?liwych do zdobycia punktA?w zostaA�y wysA�ane do organizatora konkursu. Niestety, A?aden uczeA� z naszej szkoA�y nie przeszedA� do etapu wojewA?dzkiego, ale warto zauwaA?yA�, A?e konkurencja byA�a spora, gdyA? w zmaganiach wziA�A�o udziaA� 120 placA?wek z caA�ego Dolnego AslA�ska.

buy pills