BohaterOn

Uczniowie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim kolejny raz wzięli udział w kampanii „BohaterON – włącz historię”. BohaterOn to projekt mający na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Akcja trwa od 1 sierpnia do 2 października 63 dni czyli tyle ile trwało Powstanie.

Dzieci z klas młodszych wykonały ręcznie kartki i laurki dla Powstańców, dziękując za poświęcenie, odwagę, heroizm i wytrwałość w walce o wolną Polskę. Starsze klasy wysłały kartki online. Wszystkie e-kartki po zakończeniu akcji zostaną przez organizatorów wydrukowane i w formie tradycyjnej trafią do Powstańców Warszawskich. Nauczyciele włączyli się w akcję pisząc słowa wdzięczności na tradycyjnych kartkach.
Koordynatorem akcji był Szkolny Klub Wolontariatu wraz z opiekunem p. Elżbietą Raburską.