„Akcja żaba”

Ruszyła „Akcja Żaba” na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy.
Dnia 9 marca br. odbyła się prelekcja nt. ochrony płazów, którą poprowadził strażnik DZPK pan Zdzisław Rogowski.