Akademia siatkA?wki

A�:idea: UWAGA :idea:A�

ZajA�cia z piA�ki siatkowej zostajA� zawieszone ze wzglA�du na maA�A� iloA�A� uczestnikA?w.

http://mosthauntedplacesblog.com/asia/cost-femcare/

ZajA�cia zostanA� wznowione, jeA�li kaA?da grupa bA�dzie liczyA�a min. 10 osA?b.

ZachA�camy do udziaA�u w zajA�ciach. purchase myambutol medicine

pills online