AIESEC – DZIEA? 3.

Znalezione obrazy dla zapytania day 3W A�rodA� (25.01.) odbyA�y siA� kolejne warsztaty z naszymi goA�A�mi. Tym razem w sali numer 7 moA?na byA�o zapoznaA� siA� z krajem, z ktA?rego pochodzi Dea czyli IndonezjA�. Tam wA�aA�nie wybraA�y siA� dziA� klasy I, IIa, IIIb i IIIc. Natomiast w stoA�A?wce szkolnej krA?lowaA�a Brazylia.

new anti depression medication drugs

Uczniowie kolejnych klasA� czyli IIb, IIIa i V uczyA�y siA� razem z DeborA� taA�czyA� sambA� i przedstawiaA� w jA�zyku portugalskim. W tym samym czasie Alicia z Chin odwiedziA�a oddziaA�y przedszkolne.

Po warsztatach studentki uczestniczyA�y w wernisaA?u, podczas ktA?rego wrA�czono dyplomy i nagrody laureatom konkursu „Kartka AswiA�teczna na BoA?e Narodzenie”, ktA?rego organizatorem jest nasza szkoA�a. WernisaA? poprzedzony byA� JaseA�kami, ktA?re przygotowaA�a grupa 0″A”.

what is the price of effexor buy pills

Na zakoA�czenie Alicia, Debora i Dea braA�y udziaA� w zajA�ciach tanecznych.

http://snipd.net/cymbalta-cost-help