AIESEC – DZIEA? 5.

pills online Znalezione obrazy dla zapytania day 5PiA�tek (26.01.) byA� kolejnym dniem, w ktA?rym uczniowie brali udziaA� w zajA�ciach prowadzonych przez AliciA�, DeborA� i DeA�. Alicia i Debora prowadziA�y zajA�cia w klasie IV i VI. Uczniowie z duA?ym zaangaA?owaniem brali udziaA� w aktywnoA�ciach zaproponowanych im przez studentki. ByA�a m.in. praca w grupach czy „GA�uchy telefon”A� brazylijsko-chiA�ski.

order probalan

Natomiast Dea odwiedziA�a uczniA?w klasy I i IIb. ByA�y wspA?lne zabawy, piosenki oraz ukA�adanie puzzli.

isoniazid and rifampin cost

NastA�pnie nasi goA�cie brali udziaA� w wycieczce na lodowisko w Miliczu razem z uczniami klasy I i IIa. Wszyscy chA�tnie brali udziaA� w zabawach zaproponowanych przez Pana Damiana Bartczaka, ktA?ry poprowadziA� zajA�cia na lodowisku.

Niestety byA� to ostatni dzieA� z DeA�, DeborA� i Alicia. ByA� to wspaniaA�y i emocjonujA�cy tydzieA�. Szkoda, A?e minA�A� tak szybko. UA�ciskom i pamiA�tkowym zdjA�ciom nie byA�o koA�ca.

Wszyscy bardzo siA� cieszymy, A?e mogliA�my braA� udziaA� w tym projekcie. ByA�a to dla wszystkich uczniA?w doskonaA�a okazja A�wiczenia jA�zyka angielskiego, poznania ciekawych ludzi i ich kultur.

http://winna.mhs.narotama.ac.id/2018/03/15/septilin-tablets-price/