Pokazali swojA� „Alma Mater” i wygrali!

http://smcloud.co/?p=1191 Uczniowie SzkoA�y Podstawowej we WziA�chowie Wielkim odnieA�li wielki sukces ,zajmujA�c I miejsce w III edycji OgA?lnopolskiego Konkursu a�zAlma Matera�? organizowanego przez FundacjA� Hotele Polskie Dzieciom. WA�rA?d uczestnikA?w byA�o 897 szkA?A� z caA�ej Polski. Zadanie konkursowe polegaA�o na przygotowaniu w formie papierowej albumu obrazujA�cego historiA� swojej szkoA�y, jej tradycje oraz bieA?A�ce sukcesy uczniA?w i ich osiA�gniA�cia sportowe, przedmiotowe i A�rodowiskowe. WaA?nym elementem przedsiA�wziA�cia byA�o zobrazowanie troski dzieci o pamiA�A� o byA�ych pracownikach i uczniach.

W konkursie wziA�li udziaA� uczniowie klasy Va i Vb wraz z wychowawczyniami-BeatA� WalerjaA�czyk i MonikA� Matylak. Praca konkursowa zawieraA�a rysunki szkoA�y wykonane przez uczniA?w ,wizerunki byA�ych dyrektorA?w, kalendarium najwaA?niejszych wydarzeA� z siedemdziesiA�cioletniej historii placA?wki ,fragmenty wywiadA?w przeprowadzonych przez dzieci z emerytowanymi pracownikami. WzbogaciA�y jA� zdjA�cia z poszczegA?lnych dziesiA�cioleci skopiowane z kronik szkolnych oraz zdjA�cia obrazujA�ce najnowsze wydarzenia waA?ne dla szkoA�y we WziA�chowie Wielkim.

Wiele materiaA�A?w umieszczonych w kronice byA�o efektem prac caA�ego grona pedagogicznego i pochodziA�o z broszury wydanej z okazji AswiA�ta SzkoA�y w maju b.r.

ZwyciA�skie klasy otrzymajA� nagrodA� w postaci dofinansowania (50%) tygodniowego pobytu w hotelu w centrum Zakopanego, w ktA?rym organizator konkursu zapewnia peA�ne wyA?ywienie oraz atrakcje w postaci wycieczek i rozrywek. Uczniowie odbiorA� nagrodA� we wrzeA�niu nowego roku szkolnego.