Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Nadszedł dzień, w którym pożegnaliśmy rok szkolny 2023/2024. Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9 wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Daria Przegoń i Jakub Rzepka z kl. VII powitali dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, pracowników niepedagogicznych, rodziców, przewodniczącą Rady Rodziców p. Iwonę Cierniejewską oraz radnego gminy Milicz p. Andrzeja Leszczyszyna. Nie zapomnieli także o swoich koleżankach i kolegach z młodszych klas. Po złożeniu krótkich życzeń wszystkim pracownikom szkoły nadszedł moment podziękowań licznie zgromadzonym rodzicom. Następnie głos zabrała p. dyrektor Małgorzata Posacka, która przypomniała, że był to rok pełen sukcesów, zrealizowanych projektów, ciekawych uroczystości, rozwijających spotkań, wycieczek i wyjazdów dydaktycznych, bogaty w wydarzenia kulturalne, sportowe, edukacyjne, które zapewne zmieniły wiele w życiu uczniów naszej szkoły. Pan Andrzej Leszczyszyn odczytał list p. burmistrza gminy Milicz, Wojciecha Piskozuba, skierowany do całej społeczności szkolnej, a potem ogłosił, iż w imieniu własnym przekazuje nagrodę pieniężną uczniowi klasy IV- Aleksandrowi Czerwińskiemu za wypracowanie najwyższej średniej wśród uczniów klas IV-VII.

Po pięknie wykonanej przez uczennicę kl. VI Blankę Burszowską piosence „Daylight”, nastąpił najważniejszy moment całej uroczystości- rozdanie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych za działalność w Samorządzie Uczniowskim, 100% frekwencję, czytelnictwo oraz listów gratulacyjnych i podziękowań za szczególne zaangażowanie w życie szkoły rodzicom uczniów klasy III, która kończy pierwszy etap edukacyjny.

Zakończenie roku szkolnego uświetnił także występ uczniów klasy III oraz pokaz taneczny dzieci trenujących w Show Dance.

Życzymy radosnych, spokojnych i bezpiecznych wakacji! Do zobaczenia we wrześniu!