Wizyta w gospodarstwie rolnym

Dnia 11.01.2016 roku klasy V i VI b w ramach projektu a�zLudzie rA?A?nych zawodA?wa�? odwiedziA�y gospodarstwo rolne paA�stwa OrganistA?w. Pani ElA?bieta najpierw oprowadziA�a uczniA?w po obejA�ciu, pokazujA�c obory z bydA�em, magazyn z maszynami rolnymi, stodoA�A� z paszami oraz miejsce do schA�adzania mleka. NastA�pnie opowiedziaA�a o swojej pracy. Gospodarze zajmujA� siA� hodowlA� krA?w rasy HF (holsztyA�sko-fryzyjskiej), ktA?ra jest bydA�em mlecznym, opasowym i miA�snym. WA�aA�ciciele sami zajmujA� siA� oprzA�taniem zwierzA�t, a praca ta jest bardzo pracochA�onna, gdyA? zajmuje im dziennie kilka godzin (rano- ok. 3, a po poA�udniu-4, 5). Mleko, ktA?re wydojA�, podlega ocenie, czyli jest badane i certyfikowane, zanim trafi do mleczarni, gdzie jest przerabiane na sery, jogurty czy masA�o. Uczniowie mieli okazjA� skosztowaA� mleka a�zprosto od krowya�?, z czego wielu chA�tnie skorzystaA�o. NastA�pnie piA�to- i szA?stoklasiA�ci obejrzeli rA?A?ne maszyny rolnicze, brali udziaA� w przygotowaniu mieszanki pasz dla bydA�a oraz sprA?bowali wA�asnorA�cznie nakarmiA� krowy sianem z balotA?w. Na koniec wizyty uczniowie dowiedzieli siA� rA?wnieA?, A?e rolnikiem moA?na zostaA� tylko wtedy, gdy ma siA� ukoA�czonA� szkoA�A� rolniczA�. WaA?ne jest takA?e posiadanie umiejA�tnoA�ci matematycznych i polonistycznych, by mA?c odmierzaA� odpowiednie proporcje pasz czy umieA� wypeA�niA� wnioski o dopA�aty, co mocno zadziwiA�o niektA?rych uczniA?w. Pani ElA?bieta powiedziaA�a, A?e wcale nie marzyA�a o tym , by zostaA� rolnikiem, ale dzisiaj nie wyobraA?a sobie innej pracy niA? ta. ChoA� jest to zawA?d trudny, pracochA�onny i praktycznie bez urlopu, to jednak daje wymierne korzyA�ci oraz satysfakcjA� i nie wyobraA?a sobie, by robiA�a w A?yciu coA� innego.

cheap pills