Dnia 10 listopada 2015 roku wszyscy uczniowie naszej szkoły ubrani w stroje apelowe ozdobione pięknymi kotylionami w barwach narodowych zebrali się w sali gimnastycznej, by wziąć udział w podsumowaniu ogólnoszkolnego projektu edukacyjnego „Tydzień Polski”. Uroczystość rozpoczął występ klasy VI b, która przygotowała wraz z panią Elżbietą Raburską piękny apel zatytułowany „Wizyta w muzeum”. Uczniowie dzięki starszym koleżankom i kolegom poznali historię polskich powstań narodowych, tragiczne dzieje naszych rodaków podczas rozbiorów czy I wojny światowej. Następnie odbyła się pierwsza część Festiwalu Pieśni Patriotycznej, podczas której uczniowie klas I-III zaśpiewali takie pieśni żołnierskie, jak „ O mój rozmarynie” czy „ Ułani, ułani”. Komisja w składzie: p. M. Janas, p. M. Matylak i J. Banasiak (przewodnicząca SU) z uwagą przysłuchiwały się występującym.

Po koncercie artystycznym najmłodszych uczniów naszej szkoły nastąpiła krótka przerwa, podczas której sala została przygotowana do quizu historycznego klas IV-VI. Starsi uczniowie w dwuosobowych reprezentacjach klas zmagali się z trudnymi pytaniami z tragicznej historii naszej Ojczyzny od rozbiorów, poprzez dzieje powstań listopadowego i styczniowego, po czasy I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Jury w składzie: p. A. Markowska, p. I. Bagińska, p. I. Maleszka i przewodnicząca SU J. Banasiak oceniało wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych klas. Po długiej i zaciętej rywalizacji laur zwycięstwa otrzymali Dominik Ostrowski i Julian Stachura z klasy IV b. Następnie odbyła się druga część Festiwalu Pieśni Patriotycznej, podczas której do rywalizacji stanęły klasy IV-VI. I znów zabrzmiały piękne polskie pieśni patriotyczne i żołnierskie: „Rota”, „Legiony” czy „Pierwsza brygada”. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie klasy bardzo dobrze się zaprezentowały. Ostatecznie w rywalizacji klas I-III zwyciężyła klasa II c, przed kl. II b i I b, zaś w konkursie klas IV-VI zwycięstwo przypadło kl.V, przed kl. VI b i IV a. Uroczystości zakończyła pani dyrektor, Aleksandra Markowska, która podziękowała koordynatorom projektu, wychowawcom i uczniom za piękną lekcję patriotyzmu, uświadamiając wszystkim, że godne obchodzenie ważnych rocznic narodowych, wiedza historyczna, znajomość hymnu, szacunek dla symboli narodowych to obowiązek każdego Polaka- patrioty.