Dnia 9 marca 2018 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Miliczu przeprowadzili wśród uczniów klas IV- VII pogadankę nt.”Bezpieczeństwo w sieci. Agresja i przemoc rówieśnicza”. Podczas 45- minutowej prezentacji młodzież dowiedziała się, jak bezpiecznie zachowywać się w sieci. Pani sierżant Aleksandra Piłaszewicz w przystępny sposób wytłumaczyła młodzieży, jak ważna jest ochrona danych osobowych, zabezpieczanie komputera hasłami, korzystanie tylko z legalnego oprogramowania oraz stosowania zasady „ograniczonego zaufania” wobec osób poznanych w sieci.

Następnie przybliżyła uczniom pojęcie cyberprzemocy i hejtu, uświadamiając słuchaczom, że w Internecie, wbrew pozorom, nikt nie jest anonimowy i bezkarny. Wyśmiewanie, znieważanie, publikowanie zdjęć i filmów ośmieszających innych, podszywanie się pod innych podlega odpowiedzialności prawnej i może być ścigane z kodeksu karnego lub kodeksu wykroczeń. Policyjna prelekcja poruszała bardzo aktualną i ważną dla uczniów tematykę, o czym świadczyły liczne pytania, które zadawali po omówieniu prezentacji. Świadomość licznych zagrożeń podczas poruszania się po globalnej sieci na pewno spowoduje, że młodzież bardziej odpowiedzialnie i rozsądnie będzie korzystała z Internetu.