XI Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego

W dniu 13 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej we WziA�chowie Wielkim odbyA� siA� XI Powiatowy Konkurs JA�zyka Angielskiego dla uczniA?w klas IV-VII. W zmaganiach udziaA� wziA�li uczniowie z 7 szkA?A� powiatu milickiego: SzkoA�a Podstawowa we WziA�chowie Wielkim, SzkoA�a Podstawowa nr 2 w Miliczu, SzkoA�a Podstawowa w Nowym Zamku, SzkoA�a Podstawowa w Dunkowej, SzkoA�a Podstawowa w Czatkowicach, SzkoA�a Podstawowa w SuA�owie i SzkoA�a Podstawowa w KuA?nicy Czeszyckiej.

cheap pills

price of generic zofran

Do konkursu przystA�piA�o 27 uczniA?w z klas IV-VII. NaszA� szkoA�A� reprezentowali: MiA�osz Michalski kl.V, Dominika Maksyminko kl.VIa, Julian Stachura kl.VIB, Milena PrzegoA� kl. VIB, Sylwia Maksyminko kl.VII. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowaA� do nauki jA�zyka angielskiego, motywowania uczniA?w do doskonalenia sprawnoA�ci jA�zykowych oraz umoA?liwienie uczniom zaprezentowania umiejA�tnoA�ci jA�zykowych. Uczestnicy rozwiA�zali test obejmujA�cy zagadnienia gramatyczne i sA�ownictwo.

Pills
ZwyciA�zcami konkursu zostali :
kategoria klas IV-V:
I miejsce: Alexander Kacprzak SP2 Milicz
II miejsce: MiA�osz Michalski SP WziA�chowo Wielkie tricorder bag purses
III miejsce: Paulina Pietrzak SP Nowy Zamek

w kategoria klas VI-VII:

I miejsce: Bartosz BA�aszak SP SuA�A?w
II miejsce: Liliana Trembecka SP SuA�A?w
III miejsce: Bartosz Witczak SP KuA?nica Czeszycka

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

Nad caA�oA�ciA� konkursu czuwaA�y nauczycielki Iwona BagiA�ska i Zenobia Rybka.