W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci, 9 marca uczniowie klas I i II naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem policji, pracującym na co dzień w Komisariacie Policji w Miliczu, panem Robertem Peć. Prowadzący spotkanie zwracał uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominał zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem.

Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Gość zwrócił również uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi czy zagrożenia wynikające z obcowaniem z nieznanymi zwierzętami. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się.