Organizacja zajęć od 1 września 2021r. zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych- informacje dla rodziców i uczniów