W dniu 4 listopada 2015r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym etapie konkursu PAPIEŻ LUDZKICH SERC – ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II organizowanym przez Szkołę Podstawową w Dunkowej.

Wyniki prezentują się następująco:

I miejsce:

Natalia Pękalska z kl. VIb

II miejsce:

Angelika Porębiak z kl. VIb

III miejsce:

Dobrosława Adamczewska z kl. VIb

Paulina Surma z kl. VIa

Serdecznie gratulujemy!