Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 26 czerwca 2020 r., w naszej szkole odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klasy ósmej. Przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa w tym doniosłym wydarzeniu oprócz absolwentów uczestniczyli ich rodzice, dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz pracownicy obsługi i administracji. Prowadzący uroczystość, Weronika Krzyżanek i Julian Stachura, na początku powitali wszystkich zgromadzonych, by następnie krótko wrócić do czasu spędzonego w szkole. Następnie głos zabrała pani dyrektor, Małgorzata Posacka, która w ciepłych słowach przypomniała absolwentom ich pierwsze chwile w szkole. Porównała uczniów do bocianich piskląt, które najpierw trafiły pod opiekuńcze skrzydła p. Doroty Peć i p. Elżbiety Poradzisz, by po trzech latach nauki rozpocząć II etap edukacyjny pod opieką p. Beaty Walerjańczyk i p. Moniki Matylak, ostatecznie, kończąc naukę jako jedna klasa z wychowawcą p. Moniką Matylak.

Pani dyrektor podkreśliła, że uczniowie wychodzą z placówki bogatsi nie tylko w wiedzę i umiejętności, ale mają także ukształtowane postawy, są wrażliwi, mają dobre serca, potrafią kochać, wiedzą, jak być dobrymi przyjaciółmi, okazują szacunek innym. Na koniec życzyła ósmoklasistom sprzyjających wiatrów, mało drapieżników, rozpostartych skrzydeł, które zaniosą ich do postawionego sobie celu. Kolejnym elementem uroczystości była prezentacja zdjęć ,która przy piosence „Ostatni raz z moją klasą” zabrała wszystkich zgromadzonych w sentymentalną podróż przez szkolne lata ósmoklasistów. Po prezentacji Weronika i Julian w imieniu swoim i wszystkich absolwentów wygłosili podziękowania dyrekcji, nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji, a także rodzicom i koleżankom i kolegom z młodszych klas za wspólnie spędzone lata, wykształcenie, kształtowanie charakteru, cierpliwość, wsparcie, miłość. Następnie specjalne podziękowania wygłosili uczniowie do wychowawczyni, wzruszając wszystkich obecnych. Po uroczystym przekazaniu sztandaru uczniom klasy siódmej, nastąpiło ślubowanie absolwentów, podczas którego ósmoklasiści przyrzekli dbać o honor i tradycje szkoły, zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym swoim życiu, zawsze pracować sumiennie i uczciwie, pielęgnować historię naszego kraju oraz nieść zaszczytne miano absolwenta Szkoły Podstawowej we Wziąchowie Wielkim. Po ślubowaniu pani dyrektor ogłosiła, że absolwentem szkoły został Julian Stachura. Pogratulowała Julianowi i jego mamie, wspominając o wysokich wynikach w nauce, wspaniałej postawie, wzorowym zachowania oraz sukcesach w wielu konkursach. Potem nastąpił najmilszy moment całej uroczystości, czyli rozdanie świadectw, nagród oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Po ogłoszeniu zakwalifikowania się szkoły do programu Erasmus+, pani dyrektor życzyła wszystkim zdrowych, bezpiecznych i spokojnych wakacji, dziękując rodzicom i nauczycielom za współpracę, zaangażowanie, wsparcie, rozbudzanie ciekawości świata. Uroczystość zakończyła Wiktoria Burszowska, która zaśpiewała starszym kolegom i koleżankom piosenkę „ Pokonać siebie”.

Uczniowie pozostałych zespołów (0-VII)spotkali się ze swoimi wychowawcami w gabinetach, aby odebrać świadectwa ukończenia klasy oraz podziękować sobie wzajemnie za wspólny rok nauki.