ZAJA�CZEK WIELKANOCNY W PRZEDSZKOLU

http://multifamiliares.com/voltaren-gel-costo/

generic escitalopram casodex 50 mg price in pakistan pills online Do AswiA�t Wielkanocnych dzieci w przedszkolu przygotowywaA�y siA� juA? caA�y tydzieA�. a�?Ich sala wypeA�niA�a siA� piA�knymi, wA�asnorA�cznie wykonanymi ozdobami, zajA�czkami czy pisankami. Dzieci dogA�A�bnie poznaA�y zwyczaje i tradycje zwiA�zane ze AswiA�tami Wielkanocnymi, a w A�rodA�A� przed A�wiA�tami miaA�y moA?liwoA�A� pogA�A�biA� swojA� wiedzA� podczas sA�uchania opowiadania a�zAswiA�ta wielkanocne w moim domua�? czytanego przez mamA� Lenki, paniA� BeatA� Gibasiewicz.a�? Ze wzglA�du na niekorzystnA� pogodA�, zajA�c wielkanocny koszyczki peA�ne pysznoA�ci ukryA� w przedszkolu. Emocji i wraA?eA� nie brakowaA�o, wszystkim udaA�o siA� odszukaA� swA?j wA�asny koszyk. Potem byA�y juA? tylko uA�miechniA�te twarze, radoA�A� i przedszkole peA�ne niesamowitej atmosfery AswiA�t Wielkanocy. To byA� wspaniaA�y i peA�en niespodzianek dzieA� dla dzieci.

DziA�kujemy pani Beacie Gibasiewicz za aktywne wA�A�czenie siA� do realizacji programu czytelniczego ,,Rodzice czytajA�, dzieci sA�uchajA�a�?a�?. ZachA�camy wszystkich rodzicA?w do gA�oA�nego czytania dzieciom bajek. a�?NaleA?y zapamiA�taA�, A?e taki dzieA�, w ktA?ry mama albo tata odwiedzA� dzieci w przedszkolu bA�dzie zapamiA�tany na dA�ugo.