„Zabawy językiem polskim”

W dniu 31 maja uczennice klasy ósmej, Kinga Banasiak i Hanna Toboła, reprezentowały szkołę w Konkursie Powiatowym „Zabawy językiem polskim” w Dunkowej. Do rywalizacji przystąpiło 18 uczniów z 9 szkół podstawowych powiatu milickiego. Uczestnicy konkursu zmagali się z dwuczęściowym testem sprawdzającym znajomość alfabetu, imiesłowów, wyrazów pochodnych czy antonimów oraz związków frazeologicznych, przysłów i powiedzeń.
Po sprawdzeniu prac konkursowych komisja przyznała następujące lokaty:
1.miejsce Mateusz Podkowicz SP 1 Milicz
2.miejsce Antonina Rannoszek SP Sułów
3.miejsce Oliwia Kołkowska SP Wróbliniec.
Laureatom gratulujemy, a dziewczętom z naszej szkoły dziękujemy za godne reprezentowanie placówki.👏👏👏