Wyjazd uczniów na koncert do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.

Tym razem uczniowie klas 1,3b i 5 wraz z wychowawczyniami i opiekunkami wycieczki wzięli udział w wyjazdowym koncercie edukacyjnym do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Na radosne kolędowanie zaprosili najmłodsi wykonawcy- blisko 96 osobowa grupa chórzystów ze szkół podstawowych oraz Orkiestra Leopoldinum. Zabrzmiały pełne świątecznego klimatu utwory, wśród których rozpoznać można było chętnie śpiewane w polskich domach kolędy i pastorałki.

Spotkanie było nie tylko okazją do wspólnego wykonania tradycyjnych pieśni, lecz także lekcją o historii kolędy. Młodzi melomani poznali losy polskiego repertuaru związanego z Bożym Narodzeniem, ale i dowiedzieli się, kto zajmował się pisaniem kolęd, kiedy powstały pierwsze pastorałki, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma formami. Pieśni zostały urozmaicone dźwiękami instrumentów perkusyjnych, które dodały kompozycjom odpowiedniego nastroju i uroku. Wspólne wykonanie kolędy „Bóg się rodzi” uświetniło udział słuchaczy w koncercie i obcowanie w przestrzeni piękna.?