Wolontariat i Marzycielska Poczta

cheap pills

order prinivil dosage Uczniowie DziaA�ajA�cy w Szkolnym Klubie Wolontariatu przy SP we WziA�chowie Wielkim wraz z opiekunem p. ElA?bietA� RaburskA� postanowili wA�A�czyA� siA� w ogA?lnopolskA� akcjA� a�zMarzycielska Pocztaa�?.
Akcja ta polega na wysyA�aniu tradycyjnych listA?w i kartek do ciA�A?ko chorych dzieci. Na stronie Marzycielska Poczta.pl prezentowane sA� profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocztowymi. W profilach moA?na odnaleA?A� najwaA?niejsze informacje o dzieciach, ich zainteresowania czy krA?tkA� biografiA�.

CzA�onkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu w miesiA�cu lutym zaprosili do wziA�cia udziaA�u w akcji wszystkich uczniA?w od klasy pierwszej do siA?dmej. KaA?da klasa otrzymaA�a informacje i dane jednego podopiecznego Marzycielskiej Poczty. ZebraliA�my 54 listy, ktA?re zostaA�y wysA�ane do dziesiA�ciorga ciA�A?ko chorych dzieci w naszym kraju.
A�
DziA�kujemy wszystkim wraA?liwym o wielkim sercu, ktA?rzy wA�A�czyli siA� w akcjA�.
A�
ElA?bieta Raburska wraz z czA�onkami SKW