Wanda Rutkiewicz patronką szkoły

W środę, 15 czerwca miało miejsce doniosłe wydarzenie- nadanie szkole imienia Wandy Rutkiewicz, jednej z najwybitniejszych światowych himalaistek. Cała szkoła była odpowiednio udekorowana pracami plastycznymi uczniów, czyli portretami patronki, pracami literackimi oraz makietami ilustrującymi zdobywanie szczytów gór. W sali gimnastycznej na sztalugach wyeksponowano zdjęcia Wandy Rutkiewicz wypożyczone przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Uroczystość rozpoczętą o godz.10:00 zainicjowała piosenka zespołu Lady Pank „Wspinaczka”. W sali gimnastycznej zgromadziła się cała społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi, a wśród nich: Dolnośląski Wicekurator Oświaty, p.Janusz Wrzal, starosta milicki ,p.Sławomir Strzelecki, Burmistrz Miasta i Gminy Milicz, p.Piotr Lech , wiceburmistrz p. Łukasz Rokita,były wieloletni dyrektor szkoły, p.Jan Kwiecień, zespół dyrektorów szkół, pracownicy Wydziału Oświaty, radni, prezesi i właściciele firm wspomagających szkołę, przewodnicząca Rady Rodziców, byli pracownicy szkoły, sołtys Wziąchowa Wielkiego.
Gościem honorowym była p. Elżbieta Sieradzińska, autorka książki o Wandzie Rutkiewicz.
Prowadzący- Agata Frankiewicz i Marcel Marczyk, uczniowie kl.8, przedstawili pokrótce historię szkoły, jej powstanie w 1945 roku oraz poszczególne etapy przebudowy i remontów, których celem było polepszenie bazy dydaktycznej placówki.
Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego, przedstawiciele klas złożyli ślubowanie, aby z pasją i wiarą w siebie realizować swoje marzenia, pielęgnować w sercu wartości, takie jak odwaga, pracowitość, cierpliwość, wytrwałość, jakimi zasłynęła w świecie patronka szkoły. Uczniowie otrzymali tarcze z nowym logo, które będą nosić, godnie reprezentując swoją szkołę. Głos zabrała dyrektor szkoły, p. Małgorzata Posacka, nawiązując w swoim wystąpieniu do ważności wyboru patronki i wartości, które jej przykładem mogą poprowadzić uczniów przez życie. Dyrektor podkreśliła że wydarzenie było doskonałą okazją do zaangażowania całego zespołu szkolnego do działań promujących wybór kobiety właśnie z Dolnego Śląska, miejsca dorastania i edukacji Wandy Rutkiewicz. Przemówienie zakończyły słowa: „Wierzę, że każdy dzień, miesiąc, rok będzie nas zbliżał do ideałów, które swoim życiem promowała nasza patronka, a my będziemy z sukcesem zdobywać kolejne szczyty naszych możliwości, wierząc ,że każda droga ku górze ma swój niezwykły sens”.
Głos zabrali także znamienici goście, podkreślając osiągnięcia słynnej himalaistki oraz symbolikę gór, jako dążenie do piękna, doskonałości i trudu pokonania życiowych przeszkód. O przybliżenie sylwetki wielkiej Polki została poproszona autorka książki „Wanda Rutkiewicz. Jeszcze tylko jeden szczyt”, p.Elżbieta Sieradzińska. Zebrani z uwagą wysłuchali ciekawostek z życia himalaistki. Dowiedzieli się np., że gdy była uczennicą, bardzo udzielała się w harcerstwie, szkolnym teatrze, lubiła sport i wygrywała rywalizację na boisku. W górach ryzykowała zdrowie i życie, uważała, że problem, to jest coś, co trzeba rozwiązać. Jak mawiała: „Każdy ma swój Everest, a przeszkody są do pokonania”.
Na część artystyczną, którą poprowadzili Julia Pasznicka z kl.6 i Bartek Orłowski z kl.8 złożyła się prezentacja multimedialna o patronce szkoły i wiersze. Nie zabrakło też wspinaczki po drabinkach na balkon ilustrującej słowa piosenki o górach oraz pokaz ośmiotysięczników, które zdobyła Wanda Rutkiewicz. Zaprezentowano prace plastyczne namalowane wyobraźnią naszych uczniów.
Koniec uroczystości zwieńczył hymn szkoły, odśpiewany przez całą społeczność i wzmocniony wspaniałym głosem Blanki Burszowskiej z kl.4.
Wszyscy udali się na plac obok zielonej klasy, gdzie nastąpiła ceremonia przecięcia wstęgi, a tym samym udostępnienia uczniom linarium wspinaczkowego, po czym goście udali się na poczęstunek, a uczniowie wraz z wychowawcami na piknik przygotowany przez Radę Rodziców.
Piękna słoneczna pogoda sprzyjała zdobywaniu szczytu linarium, zjazdom z dmuchańców, konsumowaniu kiełbasek z grilla i lodów.
Ku dumie i radości wszystkich- w holu, na sztandarze widnieje imię i nazwisko patronki szkoły.