VII Powiatowy Konkurs „Ojczyzna-Polszczyzna”

Dnia 14 marca trzy uczennice naszej szkoły, Julia Pasznicka, Oliwia Sroka oraz Aleksandra Banasiak, wzięły udział w VII Powiatowym Konkursie „Ojczyzna-Polszczyzna” w SP 1 w Miliczu. Do rywalizacji przystąpiło 24 uczniów z 9 powiatowych szkół. Uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z rozmaitymi zagadnieniami z zakresu składni, fleksji, ortografii i frazeologii.
Po wnikliwym sprawdzeniu testów jury wyłoniło laureatów:
1.miejsce Weronika Kowalczyk-Łabiak
2.miejsce Oliwia Kołkowska
3.miejsce Katarzyna Kowalska
Zwycięzcom gratulujemy, a naszym uczennicom dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.