„Tydzień Polski”

W dniach od 4 do 8 listopada jak co roku nasza szkoła realizowała ogólnoszkolny projekt edukacyjny „Tydzień Polski”. Celem przedsięwzięcia ,które na stałe wpisało się do kalendarza imprez szkolnych, jest rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszerzanie wiedzy z historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu zaborów i odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Już od poniedziałku uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali gazetki tematyczne poświęcone zaborom, powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, pierwszej wojnie światowej oraz szereg działań rozwijających pamięć o ważnych dla Polaków wydarzeniach takie jak, wykonywanie flag, kotylionów oraz godła Polski.
W piątek 8 listopada na podsumowaniu całego Tygodnia Polskiego odbył się quiz historyczny, do którego przystąpili przedstawiciele klas V-VIII. Uczniowie w dwuosobowych reprezentacjach klas zmagali się z pytaniami z historii naszej ojczyzny od rozbiorów, poprzez dzieje powstań listopadowego i styczniowego, po czasy I wojny światowej i odzyskania przez Polskę niepodległości. Po długiej i zaciętej rywalizacji laur zwycięstwa otrzymali Julian Stachura i Aleksander Łuczak z klasy VIII, II miejsce przypadło w udziale klasie VI b – Szymonowi Mamczakowi i Marcelowi Marczykowi, a III miejsce wywalczyli uczniowie z klasy VII –Paweł Leszczyszyn i Zofia Psiuk. Wszystkie drużyny zostały uhonorowane dyplomami.
Po quizie historycznym rodzice oraz cała społeczność szkolna w strojach apelowych ozdobionych pięknymi kotylionami w barwach narodowych, zebrali się w sali gimnastycznej, by o godzinie 11.11 przyłączyć się do ogólnopolskiej akcji odśpiewania hymnu narodowego. Przed odśpiewaniem hymnu uczniowie wprowadzili sztandar szkoły. Uroczystość uświetnił piękny występ uczniów klasy V, którzy przygotowali apel z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Finałową częścią dnia był również Konkurs Pieśni Patriotycznej, podczas którego do rywalizacji stanęły klasy I-VIII. Jury z uwagą przysłuchiwało się występującym. W kategorii klas I-III – I miejsce zdobyła klasa II z pieśnią „Wojenko, wojenko”, II miejsce klasa I z pieśnią „Przybyli ułani”, a III miejsce ex aequo klasa IIIa z pieśnią „O mój rozmarynie” i klasa IIIb z pieśnią „Ułani, ułani”. W kategorii klas IV-VIII – I miejsce wywalczyła klasa VI b z pieśnią „Leśni”, II miejsce klasa IV z pieśnią „Jest takie miejsce”, a III miejsce klasa V z pieśnią „Siekiera motyka”. Wszyscy uczestnicy muzycznych zmagań otrzymali pamiątkowe dyplomy.