Tydzień Języka Polskiego

Po raz czwarty, tuż przed astronomiczną wiosną, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią odbył się w naszej szkole Tydzień Języka Polskiego. Jego celem jest zainteresowanie żywą, poprawną mową ojczystą ,pięknym pisaniem. W tym roku także-zainteresowanie dziedzictwem językowym w znajomości ludowych powiedzeń na temat miesięcy, bo jak wiadomo przysłowia są mądrością narodów.

Każdy dzień w szkole poświęcony był różnym aspektom poznawczym i rozwijającym umiejętności uczniów. W młodszych klasach odbył się konkurs kaligraficzny poprzedzony zapoznaniem uczniów z tradycją pięknego pisania poprzez wystawę przyborów do kaligrafii oraz poświęconych jej książek ze zbiorów szkolnej biblioteki a zakupionych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Uczniowie mogli poćwiczyć praktyczne pisanie i zmierzyć się z trudną sztuką nie tylko czytelnego, ale i ładnego zapisu tekstu na konkursie „Mistrz kaligrafii”. Można było pobawić się rozwiązywaniem rebusów i krzyżówek, na korytarzach powieszono karteczki „zrywki” w wyrazami zawierającymi trudności ortograficzne, aby je utrwalić, co w dobie pospiesznych i niedbałych językowo SMS-ów nie jest bez znaczenia. Ich starsze koleżanki właśnie we środę reprezentowały szkołę na Powiatowym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez SP2 w Miliczu.
W kl.4-8 uczniowie ciekawie bawili się i utrwalali alfabet w formie ćwiczeń- układając wyrazy np. jak największą ich ilość ze słowa –parasolka albo też układali opowieść z kolejnymi literami alfabetu. Ten dzień upłynął pod znakiem „Literkowo”. Na korytarzach zaprezentowane są prace plastyczne uczniów ilustrujące ludowe przysłowia związane z porami roku, gdyż dzień pod tytułem „Przysłowiowo” polegał na twórczej interpretacji zjawisk przyrody wpisanych w cykl pór roku.
Ostatni dzień -„Czytelniczo” zaangażował wszystkich uczniów wokół tworzenia komiksów i okładek do ulubionych książek. Prace wykonawców wyeksponowano na szkolnych korytarzach.
Tydzień Języka Polskiego zaangażował uczniów, nauczycieli i rodziców. Poprzez wspólne działania pod znakiem gier i zabaw zachęcił do wzajemnej współpracy- przybliżył wszystkim język ojczysty, jego piękno i bogactwo.