TYDZIEA? JA?ZYKA OJCZYSTEGO

IMG_1247A�a�zTydzieA� JA�zyka Ojczystegoa�? (od 20 do 24 marca) upA�ynA�A� w szkole pod znakiem A?ywej troski o jA�zyk poprawny, pozbawiony zbytecznych, obcych naleciaA�oA�ci a zarazem komunikatywny i piA�kny w odbiorze. KaA?dy dzieA� poA�wiA�cony byA� rA?A?nym jegoA� aspektom.

cheap liponexol

I tak poniedziaA�ek poA�wiA�cony byA� eliminowaniu tak modnych obecnie anglicyzmA?w ze wspA?A�czesnej polszczyzny, kiedy to zwroty z jA�zyka Szekspira bezrefleksyjnie wtargnA�A�y do naszego jA�zyka, a przecieA? mogA� byA� zastA�powane rodzimymi sA�owami.

Wtorek byA� dniem wspA?lnego redagowania plakatA?w, haseA�, ortogramA?w a podczas zabawy ubierania Marzanny znalazA�y siA� na kukle bA�A�dy, ktA?re wraz z niA� A?egnaA�y odchodzA�cA� zimA�. W caA�ej szkole moA?na spotkaA� rA?A?norakie efekty prac indywidualnych i grupowych uczniA?w obrazujA�ce pisowniA� trudnych wyrazA?w.

http://stornowaybc.com/2018/03/18/purchase-cyklokapron-side/

Wypowiedziom rA?A?nych autorytetA?w jA�zykowych na czele z prof.Miodkiem poA�wiA�cona byA�a A�roda. Uczniowie za poA�rednictwem multimediA?w wysA�uchali porad dotyczA�cych stosowania poprawnych form wA�rA?d zalewu negatywnych tendencji we wspA?A�czesnej polszczyA?nie.

Jak czytaA� i piA�knie mA?wiA�, tak, by byA� zrozumiaA�ym, uA?ywaA� przekonujA�cych argumentA?w, a przy tym, by nasz jA�zyk byA� poprawny gramatycznie i bogaty? CA?A? powiedzieA� o kontakcie ze sA�uchaczem? WiedzA� to uczestnicy dwA?ch konkursA?w, ktA?re odbyA�y siA� we czwartek. I tak- mA�odsi uczniowie wziA�li udziaA� w konkursie a�zPiA�knie czytama�? a starsi w konkursie krasomA?wczym. Uczestnicy zmagaA� czytali fragmenty z literatury dzieciA�cej. Ich starsi koledzy i koleA?anki przygotowali przemA?wienia oraz wygA�osili je.

Podsumowaniem Tygodnia JA�zyka Polskiego byA�y piA�tkowe konkursy, w ktA?rych spotkali siA� zwyciA�zcy miA�dzyklasowych konkursA?w oraz reprezentacje najstarszych klas, ktA?re stanA�A�y w szranki w quizie jA�zykowym.
LaureatamiA� konkursu a�zPiA�knie czytama�? byli: Oliwia KoA�kowska, Julia Pasznicka, Julia Kaczor i Filip Dzierla.

W konkursie krasomA?wczym zwyciA�A?yli: Zuzanna Rybka, Amelia Krenz, Marcin Miszkiewicz, J.Molska, Zofia Psiuk i Weronika KrzyA?anek.

Najlepsi w quizie jA�zykowym okazali siA�: Zuzanna Rybka, Jagoda Molska i Marcin Miszkiewicz.

a�zTydzieA� JA�zyka Ojczystegoa�? zaangaA?owaA� uczniA?w w dziaA�ania, pogA�A�biA� refleksjA� i umiejA�tnoA�ci jA�zykowe. To byA�a wartoA�ciowa inicjatywa.

ventolin asthma inhaler price

Cheap