Spotkanie z pracownikiem OPS i PKP

Spotkanie rodziców i nauczycieli w sali gimnastycznej z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicielem Powiatowej Komendy Policji w Miliczu dotyczące zjawiska przemocy domowej oraz procedury zakładania niebieskiej karty.
Celem prelekcji było naświetlenie kwestii przemocy w rodzinie, jej rodzajów, kim są najczęściej osoby przemocowe, kim jej ofiary, a przede wszystkim, co można zrobić stykając się z dramatem rodzin, w których występuje przemoc. Prowadzący zaapelowali o nieobojętność wobec krzywdzonych, zgłaszanie choćby podejrzenia o przejawach przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, seksualnej lub elektronicznej szczególnie wobec kobiet, dzieci lub osób starszych. Zgłaszający policji lub do ośrodka pomocy ma zagwarantowaną anonimowość. Zostanie wszczęte postepowanie sprawdzające i w zasadnych przypadkach uruchomiona procedura założenia niebieskiej karty.
Osoba poszkodowana może liczyć na pomoc psychologiczną i prawną. Policjant przekonywał o potrzebie rozmowy i kontroli dostępu do komórki dzieci poniżej 13 roku życia. Informacja przekazana do dzielnicowego lub ośrodka pomocy jest bardzo ważna, gdyż często osoba krzywdzona pozostaje w zależności ekonomicznej i nie zgłasza przemocy.