Rok Wisławy Szymborskiej nadal trwa…

Rok 2023 jest Rokiem Wisławy Szymborskiej, w którym świętujemy 100 rocznicę jej urodzin. W ramach obchodów jubileuszowych wychowawcy klas I-III zapoznali uczniów z twórczością oraz faktami i ciekawostkami z życia poetki. Najstarsi -klasa 3, pracując w grupach, wykonali plakaty obrazujące etapy życia sławnej poetki. Dalszymi działaniami było wykonanie portretów Wisławy Szymborskiej. Uczniowie w swoich pracach uwzględnili indywidualne cechy jej wyglądu oraz elementów charakteryzacji .W ramach obchodów Tygodnia Języka Ojczystego poświęconych Wisławie Szymborskiej laureaci Konkursu Recytatorskiego klas IV-VIII zaprezentowali się przed najmłodszymi recytując wiersze poetki. Wszystkim się bardzo podobało, słuchali z uwagą i podziwem. Kolejnym etapem działań było wykonanie kartek wielkanocnych techniką kolażu. Uczniowie nie pierwszy raz posługiwali się tą techniką, ale dużo frajdy sprawiało im wycinanie pojedynczych liter i składanie z nich wyrazów, a później zdań. Powstały bardzo ciekawe, kolorowe i oryginalne prace. Nadal są piękną ozdobą naszych korytarzy. Na przerwach uczniowie słuchali piosenki „Nic dwa razy”(W. Szymborska)w wykonaniu Sanach. Bardzo szybko nauczyli się wszystkich zwrotek na pamięć, a melodię już znali. Zwieńczeniem naszych działań było wspólne odśpiewanie tej piosenki w holu szkoły. Postać Wisławy Szymborskiej i jej dokonania na długo pozostaną w pamięci naszych uczniów.