Przedświąteczna akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

W okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne Szkolny Klub Wolontariatu dołączył do akcji organizowanej przez PCK w Miliczu. Akcja ta polegała na zbiórce żywności (suche produkty), które zostały przeznaczone na śniadanie Wielkanocne dla podopiecznych o niskim statusie finansowym i materialnym Oddziału Rejonowego PCK w Miliczu. Tradycyjnie już włączyliśmy do udziału Parafię Gądkowice, gdzie można było produkty przynosić bezpośrednio do kościoła.
Bardzo dużym zaangażowaniem w przeprowadzenie zbiórki żywności wykazały się uczennice Agata Frankiewicz, Aleksandra Jaszewska i Nina Jarus, które pod okiem swoich rodziców przeprowadziły akcję w swoich miejscowościach.
Do akcji dołączyła również Oliwia Sadek, która wraz ze swoją mamą wykonała kilkadziesiąt kartek świątecznych z życzeniami. Kartki te również zostały przekazane podopiecznym PCK.