Otwarcie oddziałów przedszkolnych

Szanowni Rodzice,
uprzejmie informuję, że decyzja na temat otwarcia oddziałów przedszkolnych zostanie podjęta przez organ pod koniec przyszłego tygodnia.
Proszę o przekazanie informacji wychowawcom tychże oddziałów o dzieciach, którym będzie konieczne zapewnienie opieki .
Małgorzata Posacka