Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.

12.12.2020r. w Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Miliczu odbył się etap rejonowy szkół podstawowych Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca:

I miejsce- Weronika Krzyżanek 28/28 pkt.
2 miejsce -Julian Stachura 27/28 pkt.
3 miejsce -Krzysztof Matela 25/28 pkt.

Weronika Krzyżanek będzie reprezentowała Powiat Milicki podczas etapu wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy.?