KONKURS NA NAJPIA?KNIEJ PRZECZYTANY FRAGMENT EWANGELII

konkurs-czytanie-ewangelii-2017-styczen-141Dnia 4 stycznia odbyA� siA� w szkole konkurs na najpiA�kniej przeczytany fragment Ewangelii, ktA?rego organizatorem byA�a Biblioteka Publiczna w Miliczu oraz nasza szkoA�a.

Zaszczytne cele zmagaA� obejmowaA�y: promowanie umiejA�tnoA�ci piA�knego czytania, ukazanie wartoA�ci Pisma AswiA�tego, pogA�A�bianie wiedzy i wiary oraz ksztaA�towanie chrzeA�cijaA�skich postaw w oparciu o poznane SA�owo BoA?e. Konkurs podzielony byA� na dwie kategorie wiekowe. GA�A?wnym zadaniem uczestnikA?w byA�o przeczytanie wczeA�niej przygotowanego frag. Ewangelii.

cheap nootropil tablet

Jury,spoA�rA?d piA�tnaA�ciorga uczestnikA?w w kategorii klas: III-IV, biorA�c pod uwagA� technikA� czytania, dobA?r odpowiednich A�rodkA?w artystycznych oraz dodatkowe walory, nagrodziA�o I miejscem Bartosza OrA�owskiego.

II miejsce przyznaA�o Wiktorii Burszowskiej, III miejsce zdobyA�a Lena KamieA�ska.

WyrA?A?nieni zostali: Nadia Walczak oraz Szymon Witczak.

W kategorii klas V-VI wystA�piA�o 17 uczniA?w i A�zdobyciem I miejsca zostaA�a uhonorowana Wiktoria KoA�odziej. Dwa drugie miejsca przyznano Zuzannie Rybce i Amelii Krenz, dwa trzecie przypadA�y Julianowi Stachurze i Zuzannie MikoA�ajczyk.

WyrA?A?nienia przyznano Jagodzie Molskiej i Marcinowi Miszkiewiczowi buy pills purchase micronase indications .

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy a laureaci piA�kne encyklopedie i albumy ufundowane przez BibliotekA� PublicznA� w Miliczu.

http://multiways.news/wp/2018/03/19/price-of-cozaar-50-mg/