Konkurs fotograficzny

DolnoA�lA�ski ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych i ZespA?A� ParkA?w Krajobrazowych WojewA?dztwa Wielkopolskiego zorganizowaA� konkurs fotograficzny promujA�cy walory przyrodnicze, kulturowe i krajobrazoweA� Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy. ByA�a to juA? V edycja konkursu, ktA?ry skierowany byA� do uczniA?w szkA?A� podstawowych klas IV-VI i gimnazjum. TematykA� tegorocznego konkursu byA�y a�zPtaki Parku Krajobrazowego Dolina Baryczya�?.
NaszA� szkoA�A� reprezentowaA�o dwoje uczniA?w: Marcin Miszkiewicz z kl. V i Bartosz WA�sik z kl. VIb.
Komisja konkursowa przyznaA�a II miejsce Marcinowi Miszkiewiczowi, ktA?ry zostaA� zaproszony wraz z opiekunem PaniA� BeatA� WalerjaA�czyk do Centrum BiorA?A?norodnoA�ci w Miliczu, gdzieA� odbyA�o siA� wrA�czenie nagrA?d.

ampicillin price philippines

Gratulujemy!

Buy menosan cost