Kartka na BoA?e Narodzenie

JuA? po raz dziesiA�ty nasza szkoA�a jest organizatorem konkursu plastycznego a�zKartka AswiA�teczna na BoA?e Narodzeniea�?. W konkursie wziA�A�o udziaA� 102 uczniA?w z 8 szkA?A� powiatu milickiego. Prace uczniA?w byA�y oceniane w kategoriach klas I-III i IV-VI. Uczestnicy wykonali prace indywidualne w dowolnej technice plastycznej.

Komisja konkursowa w skA�adzie: p.ElA?bieta CiA�A?ka (OA�rodek Kultury w Miliczu), p.Aleksandra DA�bska (SOA a�zMezzo Fortea�? w Miliczu) oraz p.Beata WalerjaA�czyk (SP we WziA�chowie Wielkim) w kategorii klas IV-VI przyznaA�a I miejsce Nikoli WoA�os imuran price australia z klasy VIb oraz Jagodzie Molskiej z kl. V. Natomiast Paulina Surma z klasy VIa zajA�A�a II miejsce pills online .

Komisja przyznaA�a wyrA?A?nienia nastA�pujA�cym uczniom z naszej szkoA�y:
W kategorii klas I-III – Fabian Gibasiewicz z kl. IIb
W kategorii klas IV-VI – Angelika PorA�biak z kl. VIb

Wszyscy laureaci konkursu zostanA� nagrodzeni na uroczystym wernisaA?u plastycznym, ktA?ry odbA�dzie siA� w Szkole Podstawowej we WziA�chowie Wielkim w dniu 17.02.2016r.

Cheap purchase levothroid weight