I SESJA INAUGURACYJNA MA?ODZIEA�OWEJ RADY MIEJSKIEJ

W dniu 7 lutego 2017r. odbyA�y siA� obrady I inauguracyjnej sesji III kadencji MA�odzieA?owej Rady Miejskiej w Miliczu.
Podczas sesji wiceburmistrz pan SA�awomir Strzelecki wrA�czyA� przedstawicielom szkA?A� zaA�wiadczenia o wyborze na radnego. NastA�pnie mA�odzi radni zA�oA?yli uroczyste A�lubowanie. Przedstawicielem naszej szkoA�y w MA�odzieA?owej Radzie Miejskiej w Miliczu zostaA� Marcin Miszkiewicz uczeA� klasy VI.

Zgodnie z porzA�dkiem obrad radni dokonali wyboru PrzewodniczA�cego MRM, ktA?rym zostaA� Dominik Sip oraz wybrali dwA?ch wiceprzewodniczA�cych.
PowoA�ano nowego opiekuna MRM oraz wrA�czono podziA�kowania opiekunom II kadencji.

http://own-a-home.co.za/eurax-lotion-price-philippines/