„Eksperci programowania w podregionie wrocławskim” – szkolenie nauczycieli

16 listopada nauczycielki z naszej szkoły wraz z nauczycielami z SP w Nowym Zamku i z SP z Wróblińca wzięły udział w szkoleniu „Eksperci programowania w podregionie wrocławskim” w ramach europejskiego projektu edukacyjnego. Celem doskonalenia było przygotowanie nauczycieli z podstaw programowania, zdobycie umiejętności z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi informatycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Jak się okazało, można przez zabawę uczyć się także programowania z użyciem programu Scratch Jr, klocków lego (roboty), maty edukacyjnej, które pozwalają rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie algorytmiczne oraz zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów. Wszystkie zadania najpierw wykonywali nauczyciele, by potem, w praktyce szkolnej, wiedzę przekazywać swoim uczniom.