Egzamin na kartę rowerową

Kartę rowerową może uzyskać każdy, kto ukończył 10 lat. Warunkiem jej uzyskania jest opanowanie zasad ruchu drogowego, umiejętności i techniki jazdy rowerem oraz zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu, który składa się z części teoretycznej i praktycznej.
W roku szkolnym 2021/2022 do egzaminu na kartę rowerową w naszej szkole przystąpili uczniowie z klasy IV i V, po zdanym egzaminie otrzymali karty rowerowe.
Szerokiej drogi!