DzieA� Edukacji Narodowej

AswiA�to Edukacji Narodowej, czyli DzieA� Nauczyciela to okazja do zA�oA?enia A?yczeA� nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym naszej szkoA�y. W tym dniu, w sali gimnastycznej uczniowie klas III wraz z wychowawczyniami: W.KurzawA�, M.Janas i M.FlagA� przygotowali bogaty program artystyczny uA�wietniajA�cy to wydarzenie.

AkademiA� zaszczyciA� swojA� obecnoA�ciA� wiceburmistrz gminy Milicz, pan SA�awomir Strzelecki, ktA?ry zA�oA?yA� A?yczenia i przekazaA� kwiaty dyrektor szkoA�y, pani MaA�gorzacie Posackiej. W czA�A�ci artystycznej nie zabrakA�o skeczy, wierszy okolicznoA�ciowych, piosenekA� a wszystko utrzymane byA�o w lekkim, A?artobliwym tonie zaangaA?owanych w wystA�p wszystkich uczniA?w trzech oddziaA�A?w. NastA�pnie gA�os zabraA�a dyrektor szkoA�y, pani MaA�gorzata Posacka, ktA?ra nawiA�zaA�a do zaszczytnej roli nauczyciela a�zosoby, fachowca w swojej dziedzinie, sprawnego pedagoga i psychologa, wychowawcy nie tylko swoich uczniA?w, ale osoby bardzo pomocnej rodzicom.a�? Pani dyrektor podziA�kowaA�a za zaangaA?owanie, cierpliwoA�A�, serce dla uczniA?w. ZA�oA?yA�a A?yczenia zdrowia i wielu sukcesA?w dla nauczycieli i pracownikA?w niepedagogicznych naszej szkoA�y.
Ostatnia czA�A�A� uroczystoA�ci upA�ynA�A�a pod znakiem sportu a to za sprawA� udekorowania przez pana S. Dziurkowskiego, nauczyciela wychowania fizycznegoA� zwyciA�zcA?w II MA�odzieA?owej Spartakiady LA w Miliczu i Turnieju PiA�ki NoA?nej a�zPiA�karze ku chwale ojczyznya�?, w ktA?rych nasi uczniowie wziA�li udziaA� i zajA�li zaszczytne I,II,V i VIA� miejsca. ZasA�uA?eni sportowcy otrzymali puchary, medale i dyplomy. Grupa cheerleaderek z kl.A� I-IIA� uA�wietniA�a akademiA� dynamicznym i profesjonalnym ukA�adem tanecznym przygotowanym przez paniA� A. Horbik.
MiA�ym akcentem tego dnia byA�o obdarowanie wszystkich pracownikA?w szkoA�y ogromnym tortem przekazanym przez RadA� RodzicA?w oraz kwiatami od SamorzA�du Uczniowskiego.

buy pills purchase reglan generic name