Dni dodatkowo wolne od zajęć

DODATKOWE DNI WOLNE
OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 ➡  14 X 2020r. (środa)

 ➡  2 XI 2020r. (poniedziałek)

 ➡  4-5 I 2020r. (poniedziałek, wtorek)

 ➡  30 IV 2021r. (piątek)

 ➡  4 VI 2021r. (piątek)