BAKCYL

buy pills W dniach 20 i 22 listopada 2017r. uczniowie klas szA?stych i siA?dmej uczestniczyli w zajA�ciach Projektu Sektorowego BAKCYL, ktA?rego partnerem jest Bank SpA?A�dzielczy w Miliczu. Uczniowie wziA�li udziaA� w dwA?ch blokach tematycznych: „Twoje pieniA�dze” oraz „Od oszczA�dzania do inwestowania”.

imitrex price comparison

Na zajA�ciach uczniowie poznali zawA?d bankowca, dowiedzieli siA� co to jest pieniA�dz, poznali zasady oszczA�dzania i planowania wydatkA?w oraz inwestowania. Dowiedzieli siA� takA?e, jak bezpiecznie lokowaA� pieniA�dze, jak bezpiecznie korzystaA� z kart pA�atniczych, jak bezpiecznie pA�aciA� przez internet, a takA?e na co zwrA?ciA� uwagA� wybierajA�c konto. Dowiedzieli siA�A� rA?wnieA? po czym poznaA� oferty potencjalnych oszustA?w finansowych.

Buy purchase liponexol carb