AIESEC – DzieA� 1

Znalezione obrazy dla zapytania day 1Od 2.10. do 6.10. w ramach wspA?A�pracy z miA�dzynarodowA� organizacjA� studenckA� AIESEC bA�dziemy goA�ciA� w naszej szkole trzy wolontariuszki:A� Mine Ozdogan z Turcji, order viramune medication order zestril manufacturer FabiolA� Berri z Brazylii i wolontariuszka z Iranu cheap pills .
Przez caA�y tydzieA� prowadziA� bA�dA� zajA�cia w naszej szkole a�� oczywiA�cie w jA�zyku angielskim. OpowiedzA� nam o swoich krajach, rodzinach, kulturze. KaA?da klasa bA�dzie miaA�a okazjA� uczestniczyA� w takich spotkaniach. Wolontariuszki bA�dA� rA?wnieA? braA�y udziaA� w wycieczce do krA�gielni i do Piekarni a�zRybkaa�? w GA�dkowicach.

PoniedziaA�ek a�� 2 paA?dziernika a�� byA� dniem powitalnym.

Wolontariuszki odwiedziA�y kaA?dA� klasA� i przedstawiA�y siA�. KaA?dy uczeA� takA?e przywitaA� siA� i przedstawiA� przybyA�ym goA�ciom. NastA�pnie nasi goA�cie brali udziaA� w lekcji jA�zyka angielskiego w klasie II. Zainteresowane dobiegajA�cymi z jednej z sal odgA�osami pianina, uczestniczyA�y w zajA�ciach kA?A�ka muzycznego prowadzonego przez p.AleksandrA� DA�bskA�.

pills online