Agresja i przemoc rówieśnicza oraz ich konsekwencje.

Dnia 7 maja w naszej szkole odbyło się spotkanie klas V-VIII z panią sierżant Aleksandrą Piłaszewicz nt. bezpieczeństwa w sieci, agresji i przemocy rówieśniczej.Przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Miliczu omówiła problem zachowań agresywnych i przemocowych wśród dzieci i młodzieży. Uświadomiła uczniom, że przyjmują one różne formy, np. wulgarne słownictwo, obmawianie, wyszydzanie, izolowanie od grupy, zastraszanie, znęcanie się fizyczne.

Przemoc rówieśnicza jest uznawana za najpoważniejszy czynnik ryzyka w obszarze zdrowia psychicznego młodych ludzi. Często staje się przyczyną znacznego obniżenia samooceny i poczucia własnej wartości, zaburzeń psychosomatycznych i lękowych, używania środków psychoaktywnych, czy w ostateczności – prób samobójczych.
Spotkanie było pouczającą lekcją tolerancji, życzliwości ,a przede wszystkim szacunku dla drugiego człowieka ,którego brak nigdy nie może być bezkarny.