Z muzyką do gwiazd

Nasza Szkoła przez ostatnich 6 miesięcy była beneficjentem środków uzyskanych w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego przez Gminę Milicz „Z muzyką do gwiazd”.
Celem zadania było zainspirowanie i zmotywowanie uczniów do rozwoju muzycznego oraz wsparcie i wzbogacanie tradycyjnego procesu dydaktycznego o bezpośredni kontakt ze sztuką wysoką. Zorganizowano cztery koncerty adresowane do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VIII we współpracy z Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Odbywały się one w odpowiednio przygotowanej sali gimnastycznej raz w miesiącu w okresie od wrześnie do grudnia 2021 r. Koncerty przeprowadzone były przez artystów i pedagogów Opery Wrocławskiej, Filharmonii Wrocławskiej i Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Każde spotkanie poświęcone było ściśle określonej tematyce i skupione wokół najwybitniejszych polskich kompozytorów, różnych instrumentów, teorii muzyki, wykonawców i utworów. Kontynuowany cykl koncertów jest piątym, realizowanym w szkole i wspieranym przez Gminę Milicz od roku 2017. Planowane na poszczególne etapy cyklu treści służą jako element edukacyjny wzbogacający realizację programu wychowawczego szkoły.Uczniowie mają możliwość rozwijania zainteresowań i talentów muzycznych.
W ramach projektu zakupiony został nowy keyboard z niezbędnymi akcesoriami oraz mównica, które ułatwiły organizację spotkań muzycznych oraz zapewniły ich odpowiedni poziom. Keyboard jest wykorzystywany również podczas zajęć lekcyjnych oraz zajęć szkolnego chóru będącego kontynuacją edukacji muzycznej, natomiast mównica służy podczas organizacji apeli oraz uroczystości szkolnych.