Wykaz podręczników do zakupienia we własnym zakresie w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim w roku szkolnym 2020/2021

 

  ➡ Klasy IV, V i VI nie będą miały języka niemieckiego.

 ➡ Oddział przedszkolny 3-5 latków nie ma podręcznika do religii.

 ➡ Klasy 0-VIII nie mają zeszytu ćwiczeń do religii.