Wycieczka do Krakowa

W dniach 19 i 20 majaA� 40 uczniA?w wziA�A�o udziaA� w szkolnej wycieczce do Krakowa, A?agiewnik i Wieliczki. WyruszyliA�my rano, by przed poA�udniem zatrzymaA� siA� na lotnisku Katowice- Pyrzowice. Wielu z nas po raz pierwszy byA�o na lotnisku. PrzeszliA�my przez halA� odlotA?w i udaliA�my siA� na taras widokowy, skA�d obserwowaA� moA?na przyloty stalowych ptakA?w jak i szybkA� ich jazdA� po pA�ycie lotniska i poderwanie siA� do odlotu. W stolicy MaA�opolski z przewodnikiem zwiedziliA�my Wawelskie WzgA?rze, ktA?rego strzegA� ziejA�cy ogniem smok. ZatrzymaliA�my siA� z zadumA� przy krA?lewskich grobach w katedrze, olA�niA�y nas renesansowym piA�knem kaplica zygmuntowska i zamek krA?lewski. ByliA�my na dziedziA�cu najstarszej czA�A�ci Uniwersytetu JagielloA�skiego. Na krakowskim rynku, obok pomnika Adama Mickiewicza mogliA�my chwilA� odpoczA�A� i poznaA� rA?A?ne szkoA�y wyA?sze, ktA?re nieopodal prezentowaA�yA� swoje oferty. Wieczorem udaliA�my siA� do hotelu a�zBiaA�a Gwiazdaa�?, w ktA?rym czekaA� na nas posiA�ek i upragniony odpoczynek.

Nazajutrz wyjechaliA�my rankiem do Sanktuarium MiA�osierdzia BoA?ego w A?agiewnikach. WziA�liA�my udziaA� we mszy A�w. oraz prelekcji o A?yciu i powoA�aniu A�w.Faustyny.A� Nie mieliA�my powaA?niejszych problemA?w z pokonaniem ok.300 schodA?w wysokiej wieA?y, z ktA?rej widok rozciA�gaA� siA� nawet na odlegle Tatry! PoznaliA�my nowy kompleks architektoniczny-A� Sanktuarium A�w. Jana PawA�a II.

Ostatnim punktem programu wycieczki, a moA?e i najmocniejszym, byA�o zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce. PrzebraliA�my siA� w kombinezony, zaA�oA?yliA�my kaski z umocowanymi latarkami, przepasaliA�my siA� aparatami tlenowymi ia�� zjechaliA�my windA� do szybu. PosuwaliA�my siA� czarnymi, krA�tymi korytarzamiA� oA�wietlonymi jedynie naszymi latarkami. CzuliA�my siA� prawdziwymi gA?rnikami, gdyA? po drodze trzeba byA�o wykonaA� wszystkie prace, by wydobyA� sA?l. Napotykani na szlaku inni turyA�ci patrzyli na nas z podziwem. Po takiej ciA�A?kiej pracy jakA?e smakowaA� nam obiad! Droga powrotna upA�ynA�A�a nam szybko, zatrzymaliA�my siA� jedynie na co nieco w lubianym przez dzieci miejscu i po 22 wrA?ciliA�my do naszych domA?w.

cheap pills

SkA�adamy serdeczne podziA�kowanie Radzie RodzicA?w przy naszej szkole, ktA?ra pomogA�a nam zrealizowaA� marzenie o tej wycieczce.

buy eulexin side

http://revolutionbagusa.com/artane-how-much/