AswiA�to Pieczonego Ziemniaka

methotrexate/misoprostol regimen cost

Cheap W dniu 21 wrzeA�nia 2017r. zajA�cia grup przedszkolnych 0a i 0b odbyA�y siA� w niecodziennej scenerii. Uczniowie wraz z wychowawcami udali siA� na plac zabaw przy Aswietlicy Wiejskiej we WziA�chowie Wielkim, gdzie odbyA�o siA� AswiA�to Pieczonego Ziemniaka ?Y?� http://dezirefoundation.com/2018/03/18/sale-isoptin/ geriforte online dating .

Rozpaleniem ogniska i powitaniem obecnych rodzicA?w rozpoczA�A�y siA� obchody A�wiA�ta. Podczas wspA?lnych zmagaA� sportowych, wesoA�ych zabaw, plA�sA?w i A�piewA?w, dzieci poszerzyA�y wiedzA� na temat historii ziemniaka, jego cech i przeznaczenia oraz tradycji zwiA�zanych z wykopkami. Impreza nie odbyA�aby siA� gdyby nie wielkie zaangaA?owanie rodzicA?w w jej organizacji. DziA�ki nim, dzieci mogA�y skosztowaA� pieczonych na ognisku ziemniakA?w oraz ciasta. Zabawa byA�a udana i na pewno pozostanie w pamiA�ci.
Wychowawcy grup serdecznie dziA�kujA� rodzicom za pomoc w zorganizowaniu AswiA�ta Pieczonego Ziemniaka oraz Panu SoA�tysowi E. Michalskiemu za udostA�pnienie Placu zabaw i A�wietlicy.