Prace wykonane na lekcji plastyki przez uczniów klas V, VI i VII.