Wykaz podręczników, które należy zakupić we własnym zakresie w Szkole Podstawowej we Wziąchowie Wielkim