KLASY I-III – GODZ.10:35

KLASY O – GODZ. 11:00

KLASY IV – VIII – GODZ. 11:35,  GODZ. 12:35

➡  Jadłospis wrzesień

ALERGENY

Galeria zdjęć


Opłaty za obiady – maj 2022

ZUPA 30,00 ZŁ

II DANIE 70,00 ZŁ


  1.  Informację o wysokości opłat za dany miesiąc uczeń otrzymuje w pierwszych dniach miesiąca- informacja na stronie internetowej szkoły (lub informacja od wychowawcy jeśli w poprzednim miesiącu były nieobecności)
  2. Opłatę wnosi się w okresach miesięcznych z góry do 10-tego dnia miesiąca. Wpłaty dokonuje się wyłącznie przelewem na konto

65 9582 0000 2000 0000 1212 0107

W tytule: opłata za posiłki, imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, którego dotyczy wpłata

  1. Nieobecność ucznia należy zgłosić wysyłając SMS (do godz. 9) pod nr.tel 667-053-280 wpisując w treść klasę, imię i nazwisko dziecka oraz długość nieobecności. W razie zgłoszenia choroby lub innej dłuższej nieobecności ucznia zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za każdy ( z wyłączeniem pierwszego) dzień nieobecności. Opłata za dzień, w którym dokonano zgłoszenia nie podlega zwrotowi. Nieobecności niezgłoszone w terminie nie będą uwzględniane.
  2. W dniu, w którym przypada wycieczka/ wyjście klasy poza szkołę dziecko w ramach opłaconego obiadu otrzyma posiłek na drogę.
  3. Jeśli dziecko zdeklarowane na II danie w danym dniu nie chce go zjeść, może w zamian zjeść porcję zupy.
  4. Odpisy oraz niedopłaty na koniec miesiąca zaliczane będą na poczet przyszłych należności. Nadpłaty będą przechodziły na następny miesiąc.
  5. Rezygnacja z dalszego korzystania przez ucznia z posiłków w stołówce należy zgłosić w sekretariacie szkoły do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację.

➡ Regulamin stołówki szkolnej  ➡  Regulamin


PONIEDZIAŁEK
od godz. 7:00 do godz. 14:00

WTOREK-
od godz. 7:00 do godz. 14:00

ŚRODA-
NIECZYNNE

CZWARTEK-
NIECZYNNE

PIĄTEK –
od godz. 7:00 do godz. 13:00

Intendent – p. Anna Całujek